Wat regelt Babs Bewind voor u?


Ik beheer uw gehele financiële administratie en zorg ervoor dat u leefgeld ontvangt. Daarnaast bestaat mijn specifieke dienstverlening uit het:

⦁ opstellen van een overzicht van alle inkomsten en uitgaven;

⦁ aanvragen van uitkeringen, bijzondere bijstand, toeslagen en subsidies;

⦁ voeren van gesprekken met schuldeisers, gemeenten en overige instellingen;

⦁ beheren van uw administratie (zowel de post als uw betalingsverkeer);

⦁ tijdig betalen van uw vaste lasten (aan de hand van het budgetplan);

⦁ doen van de belastingaangifte (box 1);

⦁ aanvragen van kwijtschelding voor bijvoorbeeld gemeentelijke of andere zakelijke lasten;

⦁ afsluiten van eventuele verzekeringen en/of contracten;

⦁ openen van een aparte rekening waarop uw leefgeld wekelijks wordt gestort.

“Babs Bewind heeft respect voor uw problematiek en laat u in uw waarde.”