Vraag & antwoord


Waarom is onderbewindstelling een betrouwbare oplossing?

⦁ Bij beschermingsbewind blijft de betrokkene handelingsbekwaam;

⦁ de bewindvoerder is tekenbevoegd voor uw financiën;

⦁ wanneer u uw financiële handelingen niet meer kunt overzien;

⦁ wanneer u tijdelijk of voor langere periode niet meer zelf voor uw administratie kunt zorgen en u hierdoor in de financiële problemen komt;

⦁ minderjarigen die onder het gezag van een voogd staan kunnen niet zelfstandig over een (nagelaten) vermogen of schulden beslissingen nemen;

⦁ wanneer u uw partner of familie niet wil belasten met de behartiging van uw financiën;

⦁ elke onder bewind gestelde persoon wordt geregistreerd in het bewindregister dat wordt geraadpleegd bij het aanvragen van een financiering, uitgestelde betaling of telefoonabonnement. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst zonder tussenkomst van een bewindvoerder wordt op deze manier voorkomen.


Wat is de rol van de kantonrechter?

Uitspraken met betrekking tot onderbewindstelling worden gedaan door de kantonrechter. Na ontvangst van het gerechtelijke verzoek wijst de kantonrechter de bewindvoering toe of zal de kantonrechter de bewindvoering opheffen.

Hoe kan ik bewindvoering aanvragen?

Allereerst kunt u zelf het beschermingsbewind aanvragen. Ook uw partner, familieleden tot in de vierde graad en uw behandelaar kan het bewind aanvragen. Voor minderjarige onder gezag van een voogd, vraagt de voogd de bewindvoering aan.

Waar vraag ik bewindvoering aan?

Door middel van een intakegesprek met uw bewindvoerder kunt u direct bewind aanvragen. Dit gesprek kan bij u thuis of bij een instelling plaatsvinden. Het verzoek tot onderbewindstelling zal door mij aan de kantonrechter worden verzonden. Na circa 6 weken nodigt de rechtbank u en mij uit voor het bijwonen van de zitting van de officiële onderbewindstelling.

Wat zijn de kosten?

Er zijn kosten verbonden aan beschermingsbewind. De kosten zijn voor iedereen gelijk en deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de kantonrechter: zie link

Wie betaald de kosten voor bewindvoering?

Indien u weinig eigen geld hebt en een minimumuitkering krijgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

De bewindvoerder vraagt deze voor u aan.

In welke gevallen eindigt de bewindvoering?

Bewindvoering kan worden beëindigd op 3 manieren:

⦁ na gerechtelijke uitspraak van ondercuratelestelling;

⦁ na gerechtelijke uitspraak van opheffing onderbewindstelling;

⦁ door het overlijden van de onderbewindgestelde.

“Als bewindvoerder hebben we een wettelijke taak: beheren en beschikken over geld en goederen.”