Hoe vraagt u beschermingsbewind aan?


Via het contactformulier op de homepage vult u de gegevens in of neemt u telefonisch contact op. Er zijn dan een aantal stappen die ik samen met u zal doorlopen;


Intake:

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreek ik uw situatie en kunt u toelichten waarom u onder bewind gesteld bent of wilt worden. Ook bespreken we de eventuele schulden en hoe deze zijn ontstaan. Uiteraard is het belangrijk om de verwachting naar elkaar uit te spreken en hier afspraken over te maken.
Mocht u het prettig vinden dan kunt u uiteraard een zorgconsulent, familielid of iemand uit uw omgeving vragen deel te nemen aan dit gesprek.


Aanvraag kantonrechter:

Als alle benodigde formulieren zijn ingevuld, wordt het verzoek tot onderbewindstelling bij de Kantonrechter ingediend. We zullen beiden (na 4 à 5 weken) een uitnodiging ontvangen om gezamenlijk bij de rechtbank aanwezig te zijn als de onderbewindstelling wordt uitgesproken door de kantonrechter.


Start bewindvoering:

Nadat het bewind is uitgesproken en de beschikking door Babs Bewind is ontvangen, zal het dossier opgestart worden. Ik zal hierop volgend alle betrokken instanties op de hoogte brengen van de nieuwe situatie en vragen voortaan alle correspondentie naar Babs Bewind te versturen.

Tevens wordt er een beheerrekening (voor uw inkomsten en de betaling van uw vaste lasten) en een leefgeldrekening (voor de boodschappen etc) geopend.

Middels een budgetplan zal blijken hoe uw financiële situatie er uitziet en wat de hoogte is van uw leefgeld.


Plan van aanpak:

Wanneer uw financiële situatie inzichtelijk gemaakt is wordt een plan van aanpak opgesteld en met u besproken. Door middel van ondertekening stemmen beide partijen ermee in dat de onderbewindstelling volgens de afspraken uit dit Plan van Aanpak zal worden uitgevoerd.Verantwoording aan de kantonrechter:

Babs Bewind legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over uw financiële status in een zogenaamde Rekening & Verantwoording. Dit is een overzicht van uw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het voorafgaande jaar.

Einde bewindvoering:

Indien u de financiën weer zelfstandig wil gaan beheren, kan de kantonrechter gevraagd worden het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal dit verzoek beoordelen en kan hierbij overgaan tot opheffing van het bewind.

“Beschermingsbewind: als de situatie erom vraagt.”