Wat kunnen wij voor u betekenen?

“Als bewindvoerder heb ik een wettelijke taak: beheren en beschikken over geld en goederen.”


Als iemand tijdelijk of voor langere periode niet in staat is voor zijn of haar financiën te zorgen, kan dit snel leiden tot grote financiële problemen. Hierbij kan het voorkomen dat men de administratieve zaken niet meer zelf kan regelen.


Beschermingsbewind biedt hier een oplossing voor. Binnen dit traject wordt waar mogelijk actief ingezet op de zelfredzaamheid van de cliënt zodat die uiteindelijk weer zelf zijn financiën kan behartigen.

Contactformulier